Náves Heřmanice, ulice K Návsi
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Náves Heřmanice, ulice K Návsi
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000005
Evidenční číslo VZ
S-SLE/14424/22
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
31.03.2022 10:48:48
Lhůta pro podání nabídek
21.04.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vyřešení uspořádání a funkční využití prostranství před kostelem a zadního svahu za ním v centru Heřmanic na Slezské Ostravě. Před kostelem je dnes nevzhledná asfaltová plocha využívaná hlavně pro parkování, zadní park také nevyužívá svůj potenciál. Záměrem je vytvoření příjemného a reprezentativního místa, nové návsi a navazujícího parku. Místa kde se budou moci obyvatelé i návštěvníci Heřmanic procházet, odpočívat, prožívat různé mimořádné a sváteční akce, vánoční trhy, venkovní bohoslužby.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
16 250 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/19634/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
31.05.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 58.00 KB 31.03.2022 10:48:48
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 264.00 KB 31.03.2022 10:48:48
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 66.31 MB 31.03.2022 10:48:48
Příloha č. 4 - Položkový rozpočet, výkaz výměr 417.12 KB 31.03.2022 10:48:48
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 195.16 KB 31.03.2022 10:48:48
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení účastníka 46.50 KB 31.03.2022 10:48:48
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 548.33 KB 31.03.2022 10:48:48


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 344.09 KB 05.05.2022 10:38:48


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 380.28 KB 13.06.2022 09:15:29


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo č. INV/0110/22 2.96 MB 31.05.2022 09:06:46


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 426.99 KB 11.04.2022 08:33:34
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 404.93 KB 13.04.2022 13:29:35
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 420.08 KB 14.04.2022 08:29:38


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data