Dodávka a montáž klimatizačních jednotek
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000027
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.04.2022 09:42:20
Lhůta pro podání nabídek
02.05.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této zakázky je zhotovení díla „Dodávka a montáž klimatizačních jednotek“ v areálech Dopravního podniku Ostrava a.s. Jedná se o dodání, montáž a zprovoznění nových klimatizačních jednotek včetně nutných stavebních úprav s tím spojených, v počtech a areálech dle soupisu prací. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Smlouvy o dílo včetně příloh, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/20072/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.05.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 759.57 KB 06.04.2022 09:42:20
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.57 KB 06.04.2022 09:42:20
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo 127.98 KB 06.04.2022 09:42:20
Příloha č. 3 ZD - Soupis prací 39.50 KB 06.04.2022 09:42:20
Příloha č. 4 ZD - Minimální technické požadavky klimatizací 39.50 KB 06.04.2022 09:42:20
Příloha č. 5 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.93 KB 06.04.2022 09:42:20
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.00 KB 06.04.2022 09:42:20
Příloha č. 7 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 30.90 KB 06.04.2022 09:42:20
Příloha č. 8 - Seznam významných zakázek 84.88 KB 06.04.2022 09:42:20
Příloha č. 9 - Vzor čestného prohlášení - neexistence střetu zájmů 93.07 KB 06.04.2022 09:42:20
Příloha č. 10 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.95 KB 06.04.2022 09:42:20


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20575367 48.72 KB 03.06.2022 10:48:29


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Chlazení Nečas s.r.o. 06975381 Zařazen - bez DPH - s DPH
KlimTech CZ s.r.o. 06880444 Zařazen - bez DPH - s DPH
BJV elektro, s. r. o. 60319828 Zařazen - bez DPH - s DPH
Ing. Pavel Medek 88650421 Zařazen - bez DPH - s DPH
Fany Tech Servis s.r.o 07181744 Zařazen - bez DPH - s DPH
MORYS s. r. o. 42864771 Zařazen - bez DPH - s DPH
MK POWER s.r.o. 06555497 Zařazen - bez DPH - s DPH
INTOZA s.r.o. 25873261 Zařazen - bez DPH - s DPH
M-tech, s.r.o 60108550 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Fany Tech Servis s.r.o 07181744 231 913,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH