Výroba rozpory brzdové zdrže pro vozy řady 814
DPOV, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výroba rozpory brzdové zdrže pro vozy řady 814
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000014
Evidenční číslo VZ
26_2022
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.04.2022 10:33:27
Lhůta pro podání nabídek
20.04.2022 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je výroba a dodání rozpor brzdových zdrží dle výkresové dokumentace v požadované kvalitě a množství dle harmonogramu dodávek.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Lucie Kiesewetterová
lucie.kiesewetterova@dpov.cz
+420 725856967
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/20218/summary
Kontaktní údaje
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Lucie Kiesewetterová
lucie.kiesewetterova@dpov.cz
+420 725856967
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
DPOV, a.s.
IČO
27786331
DIČ
CZ27786331
Poštovní adresa
Husova 635/1b
750 02, Přerov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-035121
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace 29.69 KB 19.04.2022 10:33:27
Příloha č.1 Výzvy- Rámcová dohoda - závazný návrh 245.11 KB 19.04.2022 10:33:27
Příloha č.2 Výzvy - Vzor čestného prohlášení 43.71 KB 19.04.2022 10:33:27
Příloha č. 3 Výzvy - Dohoda o mlčenlivosti 209.06 KB 19.04.2022 10:33:27
Příloha č.1 Rámcová dohoda - Závazné podmínky 37.65 KB 19.04.2022 10:33:27
Příloha č.2 Rámcové dohody - Prohlášení odpovědného zástupce externí osoby 183.02 KB 19.04.2022 10:33:27


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 3 Výzvy - Dohoda o mlčenlivosti II. 209.21 KB 19.04.2022 10:33:27


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová smlouva 1.52 MB 14.06.2022 09:58:16


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 470.50 KB 02.05.2022 10:04:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
MSV STUDÉNKA s.r.o. 26819112 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MSV STUDÉNKA s.r.o. 26819112