Veřejné osvětlení a místní rozhlas v Oblekovicích - část 2
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Veřejné osvětlení a místní rozhlas v Oblekovicích - část 2
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000015
Evidenční číslo VZ
VZ-ZVZ-2022-001-DRZ-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.04.2022 18:58:31
Lhůta pro podání nabídek
06.05.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení v intravilánu města Znojma, místní části Oblekovice a to v rozsahu vyplývajícího ze záměru kabelizace distribuční soustavy společností E.ON. S touto kabelizací je spojena demontáž podpěrných bodů nadzemního vedení NN s VO. Veřejné osvětlení bude nově zřízeno na samostatných trubkových stožárech, na nichž budou osazena LED svítidla. Tyto stožáry budou napojeny kabelovým vedením VO ze stávajícího venkovního rozváděče. Kabelové vedení VO bude přednostně ukládáno do společných výkopů s kabely NN DS E.ON. Z tohoto předpokladu vyplývá nutnost koordinovaného postupu s dodavatelem rozvodů NN DS E.ON.
Na stanovených stožárech VO budou dále osazeny sady bezdrátového místního rozhlasu a tyto budou začleněny do systému, vybudovaného v rámci první části rekonstrukce VO.
Celková délka kabelových tras činí cca 2930 m, celkový počet nových svítidel činí 89ks, celkový počet kompletů bezdrátového místního rozhlasu činí 38 sad.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
7 972 040.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Ladislav Křemeček
znojmoinvesta@znojmoinvesta.cz
+420 603253169
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/21149/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Ladislav Křemeček
znojmoinvesta@znojmoinvesta.cz
+420 603253169
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 163.18 KB 19.04.2022 18:58:31
Zadávací podmínky 232.65 KB 19.04.2022 18:58:31
Obchodní podmínky - návrh SoD 51.22 KB 19.04.2022 18:58:31
Technické podmínky - projektová dokumentace 79.86 MB 19.04.2022 18:58:31
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 161.00 KB 19.04.2022 18:58:31
Vzor krycího listu nabídky 17.72 KB 19.04.2022 18:58:31
vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti 20.49 KB 19.04.2022 18:58:31
vzor čestného prohlášení ke splnění technické kvalifikace 18.02 KB 19.04.2022 18:58:31
vzor seznamu poddodavatelů 19.34 KB 19.04.2022 18:58:31
etický kodex města / Městského úřadu Znojmo 118.50 KB 19.04.2022 18:58:31


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 133.72 KB 23.05.2022 15:26:44


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 133.41 KB 16.06.2022 14:15:09


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo - podepsaná 652.75 KB 15.06.2022 18:22:09


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ELEKTROMONTÁŽE ŠVÉDA s.r.o. 26918731 Zařazen 6 595 502,46 bez DPH 7 980 557,98 s DPH
DS DUMA s.r.o. 09358641 Zařazen - bez DPH - s DPH
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 25751018 Zařazen - bez DPH - s DPH
EG.D Montáže, s.r.o. 25513117 Zařazen - bez DPH - s DPH
COLAS CZ, a.s. 26961474 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ELEKTROMONTÁŽE ŠVÉDA s.r.o. 26918731 2022 6 595 502,46 bez DPH
7 980 557,98 s DPH
- bez DPH
- s DPH