Stavební úpravy mostu M14 Kyjov, ul. Jungmannova
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy mostu M14 Kyjov, ul. Jungmannova
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000016
Evidenční číslo VZ
8003/2022
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.05.2022 08:14:12
Lhůta pro podání nabídek
18.05.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Most slouží k překonání řeky Kyjovky pro pěší a silniční dopravu na místní obslužné komunikaci. Stavební úpravy se týkají reprofilace stávající nosné konstrukce mostu a nahrazení nosných prvků stávající chodníkové nosné části novou. Dále potom zhotovení nových skladeb komunikací, izolací, krajních říms a zábradlí.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/22294/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky_STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU M14 KYJOV 400.80 KB 05.05.2022 08:14:12
Příloha č. 1_Projektová dokumentace 16.54 MB 05.05.2022 08:14:12
Příloha č. 2_Výkaz výměr 177.00 KB 05.05.2022 08:14:12
Příloha č. 3_Návrh smlouva o dílo 135.00 KB 05.05.2022 08:14:12
Příloha č. 4_Česté prohlášení 74.28 KB 05.05.2022 08:14:12
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 05.05.2022 08:14:12


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE 286.02 KB 07.06.2022 08:21:45


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.77 MB 17.06.2022 08:34:05
Dodatek_č._1_ke_smlouvě_M14 1.70 MB 11.10.2022 08:07:44


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
STAVBY SR group s.r.o. 09224289 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STAVBY SR group s.r.o. 09224289 4 250 000,00 bez DPH
5 142 500,00 s DPH
- bez DPH
7 194 969,16 s DPH