HODONÍN, SÍDLIŠTĚ VĚTRNÁ HŮRKA – PARKOVIŠTĚ U KOTELNY
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN, SÍDLIŠTĚ VĚTRNÁ HŮRKA – PARKOVIŠTĚ U KOTELNY
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000025
Evidenční číslo VZ
150/ID375/2022
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.05.2022 11:25:30
Lhůta pro podání nabídek
23.05.2022 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zvýšení počtu parkovacích míst v lokalitě sídliště Větrná hůrka u kotelny. Navrženo je 26 kolmých parkovacích stání a 2 kolmé vyhrazené stání dle požadavku vyhlášky 398/2019 Sb. Celkový počet stání je 26 + 2 pro ZTP. Součástí úpravy je chodník, který navazuje na navržené parkovací stání a stávající síť pěších tras v lokalitě.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému TENDERBOX https://muhodonin.proebiz.com
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.08.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_SÍDLIŠTĚ VĚTRNÁ HŮRKA – PARKOVIŠTĚ U KOTELNY 90.93 KB 11.05.2022 11:25:30
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 29.22 MB 11.05.2022 11:25:30
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 152.07 KB 11.05.2022 11:25:30
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 209.00 KB 11.05.2022 11:25:30
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 24.12 KB 11.05.2022 11:25:30
Příloha č. 5_Vzor - Změnový list 62.48 KB 11.05.2022 11:25:30
Příloha č. 6_Vzor - Informační tubule stavby - BANER 1.51 MB 11.05.2022 11:25:30


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_SÍDLIŠTĚ VĚTRNÁ HŮRKA – PARKOVIŠTĚ U KOTELNY 177.32 KB 02.06.2022 12:15:39
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_Hodonín, sídliště Větrná Hůrka - parkoviště U Kotelny_@ 77.67 KB 02.06.2022 12:15:50


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_Inženýrské stavby Hodonín s.r.o. (IČO 46983309)_HODONÍN, SÍDLIŠTĚ VĚTRNÁ HŮRKA – PARKOVIŠTĚ U KOTELNY 7.28 MB 17.08.2022 11:57:44
Dodatek č. 1 k SoD_Inženýrské stavby Hodonín s.r.o. (IČO 46983309)_SÍDLIŠTĚ VĚTRNÁ HŮRKA – PARKOVIŠTĚ U KOTELNY 1.14 MB 16.12.2022 10:21:37
Dodatek č. 2 k SoD_Inženýrské stavby Hodonín s.r.o. (IČO 46983309)_SÍDLIŠTĚ VĚTRNÁ HŮRKA – PARKOVIŠTĚ U KOTELNY 1.71 MB 16.12.2022 10:21:55


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
2 100 000,00 s DPH
Inženýrské stavby Hodonín s.r.o. 46983309 Zařazen Česká republika Ne 1 735 537,18 bez DPH
2 099 999,99 s DPH
VHS Břeclav s.r.o. 42324149 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 345 804,54 s DPH
AF-PROSTAVBY,s.r.o. 06048307 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Inženýrské stavby Hodonín s.r.o. 46983309 1 735 537,18 bez DPH
2 099 999,99 s DPH
- bez DPH
- s DPH
Inženýrské stavby Hodonín s.r.o. 46983309 Ukončení plnění 15. 11. 2022. - bez DPH
- s DPH
1 925 412,00 bez DPH
2 329 749,00 s DPH