Dodávky asfaltových směsí
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávky asfaltových směsí
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000013
Evidenční číslo VZ
Z2022-018725
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.05.2022 14:00:43
Lhůta pro podání nabídek
13.06.2022 11:00:00
Stručný popis předmětu
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS, ve kterém budou následně zadávány jednotlivé veřejné zakázky na průmyslové dodávky asfaltových směsí určených na souvislou údržbu povrchu vozovek strojním a ručním zpracováním. Předmětem těchto veřejných zakázek budou dodávky asfaltových směsí ACO 8, ACO 11, ACO 11+/S, ACL 16+/S, ACP 16+/S, ACP 22+/S . Dodávky budou prováděny odběrem asfaltové směsi zadavatelem přímo v provozovnách vybraných dodavatelů, kdy nakládku na techniku zadavatele zajistí dodavatel. Předmětem veřejných zakázek není doprava asfaltové směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky, zadavatel zajistí dopravu směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky vlastní dopravou, za použití techniky v jeho režii. Množstevní a kvalitativní vymezení předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS bude specifikováno vždy ve výzvě k podání nabídek učiněných v souladu s § 141 ZZVZ.
Druh zadávacího řízení
Nákup v dynamickém nákupním systému
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
250 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Ing. Lucie Stahlová
lucie.stahlova@competconsult.cz
+420 723984228
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/23194/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Ing. Lucie Stahlová
lucie.stahlova@competconsult.cz
+420 723984228
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na kategorie
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ano
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací podmínky k zavedení DNS 330.43 KB 16.05.2022 14:00:43
Příloha č. 1 Vzor titulního listu žádosti o účast 25.09 KB 16.05.2022 14:00:43
Příloha č. 2 Přehled provozoven 23.96 KB 16.05.2022 14:00:43
Příloha č. 3 Návrh dílčí kupní smlouvy pro zadání dílčí veřejné zakázky v rámci DNS 41.43 KB 16.05.2022 14:00:43
Příloha č. 4 Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE 188.49 KB 16.05.2022 14:00:43


1. kategorie - Kategorie A: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Sosnová

Název kategorie
Kategorie A: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Sosnová
Stav kategorie
1
Stav kategorie
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. kategorie - Kategorie B: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Nová Ves nad Nisou

Název kategorie
Kategorie B: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Nová Ves nad Nisou
Stav kategorie
2
Stav kategorie
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


3. kategorie - Kategorie C: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Frýdlant

Název kategorie
Kategorie C: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Frýdlant
Stav kategorie
3
Stav kategorie
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


4. kategorie - Kategorie D: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Liberec

Název kategorie
Kategorie D: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Liberec
Stav kategorie
4
Stav kategorie
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


5. kategorie - Kategorie E: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Turnov

Název kategorie
Kategorie E: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Turnov
Stav kategorie
5
Stav kategorie
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


6. kategorie - Kategorie F: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Hrabačov

Název kategorie
Kategorie F: Dodávky asfaltových směsí pro středisko Hrabačov
Stav kategorie
6
Stav kategorie
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty