ZŠ Pod Vinohrady - rekonstrukce rozvodů ZTI
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ Pod Vinohrady - rekonstrukce rozvodů ZTI
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000032
Evidenční číslo VZ
MUUB/54192/2022/ORM
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
31.05.2022 08:21:32
Lhůta pro podání nabídek
07.06.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o rekonstrukci stávajících rozvodů vodoinstalace – převážně páteřních, navrženy jsou i stupačky a rozvody k jednotlivým výtokovým místům, ty jsou však připraveny jako koncepce a budou provedeny etapovitě.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 239 700.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/24477/summary
Kontaktní údaje
Ing. Dagmar Braunerová
572 805 136
dagmar.braunerova@ub.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 14.35 MB 31.05.2022 08:21:32
VV 223.30 KB 31.05.2022 10:28:08


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 2.49 MB 01.07.2022 12:41:32
Dodatek č. 1 3.35 MB 21.09.2022 14:48:01


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 526.84 KB 01.07.2022 12:39:32
Rozhodnutí o výběru 286.91 KB 01.07.2022 12:41:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data