DODÁVKA SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 2022
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
DODÁVKA SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 2022
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000017
Evidenční číslo VZ
22015
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.06.2022 20:27:03
Lhůta pro podání nabídek
13.06.2022 00:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy, na základě které bude docházet k dodávkám svislého dopravního značení a příslušenství pro potřeby Zadavatele. Nákupy svislého dopravního značení budou realizovány nepravidelně po dobu trvání Veřejné zakázky, vždy na základě aktuálních potřeb Zadavatele.
Celkový předpokládaný počet svislého dopravního značení na 12 měsíců je uveden v příloze č. 4 – Položkový rozpočet. Tento počet slouží pouze pro stanovení ekonomicky nejvýhodnější nabídky.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 490 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/25099/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Petra Omarov
petra.omarov@silnicelk.cz
+420 771230740
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová smlouva 142.00 KB 07.06.2022 20:27:03
Položkový rozpočet 25.26 KB 07.06.2022 20:27:03
Čestné prohlášení 29.54 KB 07.06.2022 20:27:03
Krycí list nabídky 58.00 KB 07.06.2022 20:27:03
Seznam poddodavatelského plnění 123.97 KB 07.06.2022 20:27:03
Požadavky na el. komunikaci 20.00 KB 07.06.2022 20:27:03
Zadávací podmínky a výzva k podání nabídek 268.72 KB 07.06.2022 20:27:03


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data