DODÁVKA TISKU HODONÍNSKÝCH LISTŮ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
DODÁVKA TISKU HODONÍNSKÝCH LISTŮ
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000029
Evidenční číslo VZ
210/ID382/2022
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.06.2022 11:38:46
Lhůta pro podání nabídek
08.07.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výroba měsíčníku Městského úřadu Hodonín „Hodonínské listy“, přičemž zadavatelem předpokládané první vydání bude nejdříve vydání na měsíc srpen č. 8/2022. Vyhotovení jednoho vydání Hodonínských listů zahrnuje tisk, kompletaci, šití, balení a dodání měsíčníku do místa distribuce stanoveného zadavatelem.

Popis a rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je specifikován:
a) v příloze č. 1 ZD (Smlouva o dílo),
b) v příloze č. 2 ZD (Specifikace vydání HL).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému TENDERBOX https://muhodonin.proebiz.com.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.08.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_DODÁVKA TISKU HODONÍNSKÝCH LISTŮ 73.71 KB 13.06.2022 11:38:46
Příloha č. 1_SMLOUVA O DÍLO 36.94 KB 13.06.2022 11:38:46
Příloha č. 2_SPECIFIKACE JEDNOHO VYDÁNÍ HODONÍNSKÝCH LISTŮ 69.29 KB 13.06.2022 11:38:46
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 22.95 KB 13.06.2022 11:38:46


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_DODÁVKA TISKU HODONÍNSKÝCH LISTŮ 277.19 KB 15.06.2022 09:59:35
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_DODÁVKA TISKU HODONÍNSKÝCH LISTŮ 234.96 KB 17.06.2022 09:05:03
Příloha č. 1 DI č. 2_Specifikace jednoho vydání hodonínských listů 69.92 KB 17.06.2022 09:08:06


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_DODÁVKA TISKU HODONÍNSKÝCH LISTŮ 178.43 KB 15.07.2022 12:38:12
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_DODÁVKA TISKU HODONÍNSKÝCH LISTŮ_@ 53.44 KB 15.07.2022 12:38:24


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_SAMAB PRESS GROUP, a.s. (IČO 25524291)_DODÁVKA TISKU HODONÍNSKÝCH LISTŮ 2.42 MB 24.08.2022 08:51:56


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SAMAB PRESS GROUP, a.s. 25524291 Zařazen Česká republika Ne 75 900,00 bez DPH
87 285,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SAMAB PRESS GROUP, a.s. 25524291 75 900,00 bez DPH
87 285,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
SAMAB PRESS GROUP, a.s. 25524291 Skutečně uhrazená cena od začátku plnění do 12/2022. - bez DPH
- s DPH
402 668,52 bez DPH
487 228,92 s DPH
SAMAB PRESS GROUP, a.s. 25524291 Skutečně uhrazená cena od 01/2023 do 12/2023. - bez DPH
- s DPH
1 066 429,57 bez DPH
1 290 379,79 s DPH