HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000030
Evidenční číslo VZ
Z2022-036782
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.06.2022 13:45:28
Lhůta pro podání nabídek
13.07.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na realizaci společné stezky pro chodce a cyklisty v ul. Velkomoravská podél silnice I/51 a rekonstrukce stávajících autobusových zastávek hromadné dopravy v zastavěné části obce pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

Popis a rozsah je specifikován:
• Projektovou dokumentací (Příloha č. 1 ZD),
• Výkazem výměr pro realizaci (Soupisem prací a dodávek, Příloha č. 2 ZD).
• Obchodními podmínkami – návrhem Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 ZD).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/25866/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.09.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY 267.38 KB 14.06.2022 13:45:28
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY 501.21 KB 14.06.2022 13:45:28
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 37.44 MB 14.06.2022 13:45:28
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 762.74 KB 14.06.2022 13:45:28
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 223.50 KB 14.06.2022 13:45:28
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 24.18 KB 14.06.2022 13:45:28
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 105.45 KB 14.06.2022 13:45:28
Příloha č. 6_Vzor-Změnový list_Příloha č. 3 SoD 62.48 KB 14.06.2022 13:45:28
Příloha č. 7_Vzor-Informační tabule stavby - BANER 1.51 MB 14.06.2022 13:45:28


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY 217.86 KB 05.08.2022 09:52:21
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY 178.49 KB 05.08.2022 09:52:34
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY_@ 3.25 MB 05.08.2022 09:52:48


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY 303.33 KB 14.09.2022 09:04:51


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_VHS Břeclav s.r.o. (IČO 42324149, CZ)_UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY 23.86 MB 14.09.2022 09:04:38
Dodatek č. 1 k SoD_VHS Břeclav s.r.o. (IČO 42324149, CZ)_UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY 3.06 MB 19.12.2022 11:03:13
Dodatek č. 2 k SoD_VHS Břeclav s.r.o. (IČO 42324149, CZ)_UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY 6.33 MB 30.01.2023 08:10:44
Dodatek č. 3 k SoD_VHS Břeclav s.r.o. (IČO 42324149, CZ)_UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY 3.02 MB 02.05.2023 08:15:29


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena_UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY 176.10 KB 02.05.2023 09:26:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
VHS Břeclav s.r.o. 42324149 Zařazen Česká republika Ne 17 877 685,95 bez DPH
21 632 000,00 s DPH
PORR a.s. 43005560 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
24 139 500,00 s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
22 976 569,00 s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
21 650 000,00 s DPH
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. 25317628 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
24 001 636,56 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VHS Břeclav s.r.o. 42324149 17 877 685,95 bez DPH
21 632 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
VHS Břeclav s.r.o. 42324149 Termín ukončení plnění dne 31.01.2023. - bez DPH
- s DPH
18 715 996,32 bez DPH
22 646 355,55 s DPH