Sanace hydroizolační funkce střechy – budova A
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Sanace hydroizolační funkce střechy – budova A
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000008
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.07.2022 19:18:54
Lhůta pro podání nabídek
20.07.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Podrobně je rozsah prací a dodávek vymezen v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 těchto ZP, obchodní a smluvní podmínky pro plnění díla jsou pak podrobně vymezeny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 4 těchto ZP.

Přílohou č. 2 ZP je rovněž Projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele (dále jen DVZ) zpracované v květnu 2022 společností STORING spol. s.r.o., adresa zhotovitele Žitavská 727/16, 460 07 Liberec, IČ: 25410482, která obsahuje výkresovou a technickou dokumentaci k celé stavbě. PD je podkladem pro technické, funkční a kvalitativní vymezení prací a dodávek, jejichž rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
5 980 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/28000/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 317.32 KB 01.07.2022 19:18:54
Příloha č.1 - Vzor čestného prohlášení 45.50 KB 01.07.2022 19:18:54
Příloha č.2 - Projektová dokumentace 21.80 MB 01.07.2022 19:18:54
Příloha č.3 - Soupis prací a dodávek 102.98 KB 01.07.2022 19:18:54
Příloha č.4 - Smlouva o dílo 82.00 KB 01.07.2022 19:18:54
Příloha č.5 – Požadavky na elektronickou komunikaci 20.26 KB 01.07.2022 19:18:54


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data