Skatepark Znojmo - opakované
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Skatepark Znojmo - opakované
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000036
Evidenční číslo VZ
VZ2022-051-MOL-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.07.2022 14:26:09
Lhůta pro podání nabídek
18.07.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizace nového betonového monolitického skateparku o půdorysné výměře 750 m2 založeného na stávající asfaltové ploše na místě původního nefunkčního skateparku na ul. Sokolská ve Znojmě dle PD, kterou zpracovala fy Mystic construction, s.r.o., Praha. Část plochy skateparku bude sloužit jako příležitostný průjezd pro dopravní obsluhu stadionu.
Rozmístění překážek ve skateparku a technické provedení musí splňovat bezpečnostní a technickou normu DIN 33943 platnou pro EU.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
5 608 718.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/28048/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.10.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.75 KB 01.07.2022 14:26:09
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 01.07.2022 14:26:09
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 59.59 KB 01.07.2022 14:26:09
Př.4_Dokumentace 9.03 MB 01.07.2022 14:26:09
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 01.07.2022 14:26:09
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 01.07.2022 14:26:09
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 01.07.2022 14:26:09
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 438.03 KB 01.07.2022 14:26:09


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SOD 443.43 KB 24.10.2022 12:46:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Mystic Constructions spol. s r.o. 26177358 Zařazen Česká republika Ne 5 833 064,00 bez DPH
7 058 007,44 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Mystic Constructions spol. s r.o. 26177358 2022 5 833 064,00 bez DPH
7 058 007,44 s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH