Dodávka a montáž zábradlí na zastávkách Hrabůvka kostel a Hrabůvka Poliklinika v obou směrech II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka a montáž zábradlí na zastávkách Hrabůvka kostel a Hrabůvka Poliklinika v obou směrech II.
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000063
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.08.2022 10:07:12
Lhůta pro podání nabídek
19.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavebních prací pod názvem „Dodávka a montáž zábradlí na zastávkách Hrabůvka kostel a Hrabůvka Poliklinika v obou směrech“ v rozsahu dle Přílohy č. 1 smlouvy - Výkaz výměr a dle dispozičního řešení zábradlí zpracovaným objednatelem a v podrobnostech dílenské dokumentace zpracované firmou MAF-OVA s.r.o., Pohraniční 1591/139,Ostrava, 703 00, viz Příloha č. 11 ZD PD Hrabůvka – kostel a Příloha č. 12 ZD PD Hrabůvka - Poliklinika.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/29539/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 817.85 KB 05.08.2022 10:07:12
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.48 KB 05.08.2022 10:07:12
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení k neexistenci SZ a k sankcím 94.55 KB 05.08.2022 10:07:12
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.21 KB 05.08.2022 10:07:12
Příloha č. 4 ZD Seznam významných zakázek 86.66 KB 05.08.2022 10:07:12
Příloha č. 5 ZD Návrh smlouvy o dílo 215.93 KB 05.08.2022 10:07:12
Příloha č. 6 ZD Výkaz výměr 19.79 KB 05.08.2022 10:07:12
Příloha č. 7 ZD Harmonogram výstavby 98.29 KB 05.08.2022 10:07:12
Příloha č. 8 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 101.79 KB 05.08.2022 10:07:12
Příloha č. 9 ZD Vymezeni obchodniho tajemstvi zhotovitele 105.51 KB 05.08.2022 10:07:12
Příloha č. 10 ZD Pravidla socialni odpovednosti 75.66 KB 05.08.2022 10:07:12
Příloha č. 11 ZD PD Hrabůvka-kostel 4.27 MB 05.08.2022 10:07:12
Příloha č. 12 ZD PD Hrabůvka-Poliklinika 4.27 MB 05.08.2022 10:07:12


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data