SP - Revitalizace tramvajových zastávek 29. dubna, Mariánské náměstí směr Poruba a Svornosti II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
SP - Revitalizace tramvajových zastávek 29. dubna, Mariánské náměstí směr Poruba a Svornosti II.
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000067
Evidenční číslo VZ
-
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.08.2022 14:08:11
Lhůta pro podání nabídek
06.09.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky "SP - Revitalizace tramvajových zastávek 29. dubna, Mariánské náměstí směr Poruba a Svornosti II." je rozdělen na tři (3) samostatné části.

Předmětem jednotlivých částí je zpracování tří (3) variant studie proveditelnosti revitalizace tramvajových zastávek pro každou jednotlivou část, včetně dokladové části dle technické specifikace a v rozsahu dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/30223/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace pro Část A, B a C 967.21 KB 22.08.2022 14:08:11
Přílohy č. 1 až 7 ZD pro Část A 411.26 KB 22.08.2022 14:08:11
Přílohy č. 8 až 14 ZD pro Část B 413.81 KB 22.08.2022 14:08:11
Přílohy č. 15 až 21 ZD pro Část C 412.22 KB 22.08.2022 14:08:11
Příloha č. 22 ZD - Požadavky na el. komunikaci - společná pro Část A, B a C 89.99 KB 22.08.2022 14:08:11


1. část - Část A: "SP - Revitalizace tramvajové zastávky 29. dubna"

Název časti
Část A: "SP - Revitalizace tramvajové zastávky 29. dubna"
Stav části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Část B: "SP - Revitalizace tramvajové zastávky Mariánské náměstí směr Poruba"

Název časti
Část B: "SP - Revitalizace tramvajové zastávky Mariánské náměstí směr Poruba"
Stav části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


3. část - Část C: "SP - Revitalizace tramvajové zastávky Svornosti"

Název časti
Část C: "SP - Revitalizace tramvajové zastávky Svornosti"
Stav části
3
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty