HODONÍN – OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2022
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN – OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2022
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000041
Evidenční číslo VZ
150/ID31011/2022
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.09.2022 14:47:54
Lhůta pro podání nabídek
20.09.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky Hodonín – opravy živičných krytů MK 2022 jsou dílčí plnění a jsou specifikována výkazem výměr se zákresem do mapy (příloha č. 1 této ZD).

Dílčí plnění veřejné zakázky:
• Hodonín, rekonstrukce asfaltových vrstev MK Horní valy
• Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Brněnské náměstí

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
• Položkovým soupisem prací (Příloha č. 1 této ZD)
• Návrhem smlouvy (Příloha č. 2 této ZD).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Ing. Simona Lišková
liskova.simona@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/31011/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Ing. Simona Lišková
liskova.simona@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
20.10.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_HODONÍN - OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2022 187.75 KB 07.09.2022 14:47:54
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_HODONÍN - OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2022 403.18 KB 07.09.2022 14:47:54
Příloha č. 1_POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ 2.94 MB 07.09.2022 14:47:54
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 28.33 KB 07.09.2022 14:47:54
Příloha č. 4_POŽADAVKY NA ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 89.02 KB 07.09.2022 14:47:54
Příloha č. 5_VZOR-ZMĚNOVÝ LIST 57.46 KB 07.09.2022 14:47:54


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č.1_HODONÍN – OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2022 197.59 KB 14.09.2022 14:25:20
Verze 1 38.28 KB 14.09.2022 14:20:07


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_HODONÍN – OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2022 196.60 KB 06.10.2022 07:41:01
VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_HODONÍN – OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2022 39.70 KB 06.10.2022 07:41:57
REVOKACE ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE_HODONÍN-OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2022 175.78 KB 20.10.2022 09:54:19
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ_HODONÍN-OPRAVY ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2022 199.54 KB 20.10.2022 09:55:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 500 000,00 s DPH
BERKASTAV s.r.o. 02657392 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 480 000,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data