HODONÍN, PÁNOV – KABELIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN, PÁNOV – KABELIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000042
Evidenční číslo VZ
150/ID31066/2022
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.09.2022 15:43:28
Lhůta pro podání nabídek
19.09.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je kabelizace stávajícího nadzemního vedení veřejného osvětlení v místní části města Hodonín – lokalita Pánov.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
a) Projektovou dokumentací (příloha č. 1 ZD).
b) Výkazem výměr (Soupis prací a dodávek, příloha č. 2 ZD).
c) Návrhem smlouvy (příloha č. 3 ZD).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/31066/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
29.09.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_PÁNOV – KABELIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 187.04 KB 07.09.2022 15:43:28
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_PÁNOV – KABELIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 400.88 KB 07.09.2022 15:43:28
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 35.45 MB 07.09.2022 15:43:28
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 87.30 KB 07.09.2022 15:43:28
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 191.50 KB 07.09.2022 15:43:28
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 28.05 KB 07.09.2022 15:43:28
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 89.02 KB 07.09.2022 15:43:28
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 62.73 KB 07.09.2022 15:43:28


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_PÁNOV – KABELIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 196.50 KB 27.09.2022 07:25:38
SOUHRNNÁ TABULKA_PÁNOV – KABELIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 30.66 KB 27.09.2022 07:25:56


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_VEOS Pospíšil s.r.o. (IČO 28328230, CZ)_PÁNOV – KABELIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 5.67 MB 25.10.2022 08:28:33
Dodatek č. 1 k SoD_VEOS Pospíšil s.r.o. (IČO 28328230, CZ)_PÁNOV – KABELIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 3.89 MB 19.12.2022 11:14:37


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
VEOS Pospíšil s.r.o. 28328230 Zařazen Česká republika Ne 1 057 883,17 bez DPH
1 280 038,64 s DPH
ELVOREV s.r.o. 63475219 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 283 578,13 s DPH
TC servis, s.r.o. 25533673 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 294 599,35 s DPH
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 25751018 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 355 152,28 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VEOS Pospíšil s.r.o. 28328230 1 057 883,17 bez DPH
1 280 038,64 s DPH
- bez DPH
- s DPH