PD měnírna Hrušov
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD měnírna Hrušov
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000073
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.09.2022 11:52:19
Lhůta pro podání nabídek
26.09.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací (dále jen PD) pro stavbu „Měnírna Hrušov“ Dopravního podniku Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále též jen „smlouva“), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/31098/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.07 MB 09.09.2022 11:52:19
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 84.74 KB 09.09.2022 11:52:19
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo vč. příloh 583.71 KB 09.09.2022 11:52:19
Příloha č. 3 - Seznam významných služeb 83.76 KB 09.09.2022 11:52:19
Příloha č. 4 - Čestného prohlášení dodavatele o neexistenci střetu zájmů a k sankcím 96.75 KB 09.09.2022 11:52:19
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.59 KB 09.09.2022 11:52:19


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data