REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM A OPRAVA VĚŽE NA OBJEKTU RADNICE V HODONÍNĚ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM A OPRAVA VĚŽE NA OBJEKTU RADNICE V HODONÍNĚ
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000043
Evidenční číslo VZ
150/ID31114/2022
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.09.2022 12:17:30
Lhůta pro podání nabídek
30.09.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je oprava věže včetně zpětné instalace stávajícího vánočního osvětlení a rekonstrukce vnější ochrany před bleskem na objektu radnice v Hodoníně.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
a) Projektovou dokumentací (příloha č. 1 ZD).
b) Výkazem výměr (příloze č. 2 ZD).
c) Návrhem smlouvy (příloha č. 3 ZD).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/31114/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM A VĚŽE NA OBJEKTU RADNICE 187.99 KB 09.09.2022 12:17:30
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM A VĚŽE NA OBJEKTU RADNICE 408.01 KB 09.09.2022 12:17:30
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 38.99 MB 09.09.2022 12:17:30
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 92.87 KB 09.09.2022 12:17:30
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 203.50 KB 09.09.2022 12:17:30
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 32.17 KB 09.09.2022 12:17:30
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 89.02 KB 09.09.2022 12:17:30
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 2 SoD 62.73 KB 09.09.2022 12:17:30


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE_REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM A VĚŽE NA OBJEKTU RADNICE 196.34 KB 16.11.2022 10:22:34


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
VALDAV elektro s.r.o. 07755210 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
6 722 270,06 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VALDAV elektro s.r.o. 07755210