PD – ZŠ OČOVSKÁ – REKONSTRUKCE VZT KUCHYNĚ A JÍDELNY
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
PD – ZŠ OČOVSKÁ – REKONSTRUKCE VZT KUCHYNĚ A JÍDELNY
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000046
Evidenční číslo VZ
150/ID31501/2022
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.09.2022 12:39:20
Lhůta pro podání nabídek
26.09.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavbu (DPS) – ZŠ Očovská - Rekonstrukce VZT kuchyně a jídelny.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Ing. Simona Lišková
liskova.simona@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/31501/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Ing. Simona Lišková
liskova.simona@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.11.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_PD – ZŠ OČOVSKÁ – REKONSTRUKCE VZT KUCHYNĚ A JÍDELNY 186.50 KB 16.09.2022 12:39:20
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_PD – ZŠ OČOVSKÁ – REKONSTRUKCE VZT KUCHYNĚ A JÍDELNY 397.81 KB 16.09.2022 12:39:20
Příloha č. 1_SMLOUVA 48.34 KB 16.09.2022 12:39:20
Příloha č. 2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 25.20 KB 16.09.2022 12:39:20
Příloha č. 3_Požadavek na elektronickou komunikaci 89.02 KB 16.09.2022 12:39:20


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_PD – ZŠ OČOVSKÁ – REKONSTRUKCE VZT KUCHYNĚ A JÍDELNY 196.35 KB 30.09.2022 07:56:18
SOUHRNNÁ TABULKA_PD – ZŠ OČOVSKÁ – REKONSTRUKCE VZT KUCHYNĚ A JÍDELNY 29.75 KB 30.09.2022 07:56:48


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA_Klimabott s.r.o. (IČO 28347889, CZ)_PD - ZŠ OČOVSKÁ REKONSTRUKCE VZT 3.07 MB 21.11.2022 12:07:28


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. 28683218 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
392 040,00 s DPH
Klimabott s.r.o. 28347889 Zařazen Česká republika Ne 163 200,00 bez DPH
197 472,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Klimabott s.r.o. 28347889 163 200,00 bez DPH
197 472,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH