KOORDINÁTOR BOZP PRO STAVBU „ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ“
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
KOORDINÁTOR BOZP PRO STAVBU „ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ“
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000050
Evidenční číslo VZ
150/32230/2022
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.09.2022 12:45:22
Lhůta pro podání nabídek
10.10.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP) ve vztahu ke stavbě: „Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů ZŠ U Červených domků v Hodoníně“. Výkonem funkce koordinátor BOZP se rozumí řádné zajišťování koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 571/2006 Sb., včetně zpracování plánu BOZP. Kontrola dodržování požadavků na bezpečnou práci zhotovitelem.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/32230/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
13.12.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_KOORDINÁTOR BOZP - ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČD 189.06 KB 30.09.2022 12:45:22
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_KOORDINÁTOR BOZP - ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČD 364.19 KB 30.09.2022 12:45:22
Příloha č. 1_PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 112.00 KB 30.09.2022 12:45:22
Příloha č. 2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 24.02 KB 30.09.2022 12:45:22
Příloha č. 3_Požadavky na elektronickou komunikaci 89.02 KB 30.09.2022 12:45:22


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_KOORDINÁTOR BOZP - ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČD 197.12 KB 19.10.2022 11:49:44
Souhrnna tabulka_KOORDINÁTOR BOZP - ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČD 31.12 KB 19.10.2022 11:50:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA_Ing. Vlastimil Trnečka (IČO 72341874, CZ)_KOORDINÁTOR BOZP - ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČD 3.09 MB 15.12.2022 09:37:35


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Ing. Vlastimil Trnečka 72341874 Zařazen Česká republika Ne 62 400,00 bez DPH
75 504,00 s DPH
BOZP A STAVBY s.r.o. 08467498 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
107 690,00 s DPH
SONDEO s.r.o. 02870819 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
127 776,00 s DPH
SAFETY PRO s.r.o. 28571690 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
145 200,00 s DPH
SafeThing s.r.o. 05583390 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
168 190,00 s DPH
Ing. Miroslav Matyáš 49941950 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
169 400,00 s DPH
Martin Markvart 68977549 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
272 250,00 s DPH
SAFEA IVS s.r.o. 64511260 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
356 950,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Ing. Vlastimil Trnečka 72341874 62 400,00 bez DPH
75 504,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH