Nová trafostanice městského koupaliště Kyjov
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Nová trafostanice městského koupaliště Kyjov
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000031
Evidenční číslo VZ
20645/2022
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.10.2022 09:43:29
Lhůta pro podání nabídek
07.11.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Stavba řeší úpravu distribuční sítě VN 22kV, trafostanice a kabelové rozvody NN 0,4kV městského koupaliště Kyjov a stadionu:
a) SO 01 Přívod VN
b) SO 02 Trafostanice
c) SO 03 Kabelové rozvody NN
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci (příloha č. 1 Výzvy) a položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Výzvy), které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/33236/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
07.11.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky_TRAFOSTANICE_KOUPALIŠTĚ_KYJOV 463.72 KB 21.10.2022 09:43:29
Příloha č. 1_Projektová dokumentace 10.43 MB 21.10.2022 09:43:29
Příloha č. 2_Položkový rozpočet_Nová trafostanice městského koupaliště Kyjov 59.33 KB 21.10.2022 09:43:29
Příloha č. 3_Čestné prohlášení_TRAFOSTANICE_KOUPALIŠTĚ_KYJOV 74.24 KB 21.10.2022 09:43:29
Příloha č. 4_Smlouva o dílo_TRAFOSTANICE 136.00 KB 21.10.2022 09:43:29
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 21.10.2022 09:43:29


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ_INFORMACE_Č._1_trafostanice_koupaliště_Kyjov 458.71 KB 26.10.2022 13:44:56
Příloha_č._1_k_DI_č.1_Výzva_k_podání_nabídky_TRAFOSTANICE_K 465.83 KB 26.10.2022 13:45:12
DODATEČNÁ_INFORMACE_Č._2_trafostanice_koupaliště_Kyjov 461.55 KB 27.10.2022 09:06:43
Příloha č. 1 DI č. 2_DPS 4.81 MB 27.10.2022 09:07:04
Příloha č. 2 DI č. 2_stanoviska dotčených orgánů 9.66 MB 27.10.2022 09:07:21
DODATEČNÁ INFORMACE Č._3_trafostanice_koupaliště_Kyjov 205.97 KB 04.11.2022 12:51:14
Příloha č. 1 k DI č. 3_Smlouva o dílo_TRAFOSTANICE 136.50 KB 04.11.2022 12:51:36


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ_ZADAVATELE_O_ZRUŠENÍ_Nová_trafostanice_městského 148.40 KB 07.11.2022 13:21:03


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data