Realizace stavby kompresorové stanice včetně rozvodů vzduchu
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Realizace stavby kompresorové stanice včetně rozvodů vzduchu
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000086
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.10.2022 10:47:46
Lhůta pro podání nabídek
09.11.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla pod názvem „Realizace stavby kompresorové stanice včetně rozvodů vzduchu“, a to v rozsahu a členění podle projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) „PD - Kompresorová stanice včetně rozvodů vzduchu“, vypracované Ing. Ľubomírem Charvátem, Kolmá 320, 78314 Hlušovice, viz Příloha č. 12 ZD Projektová dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/33558/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
08.11.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 837.59 KB 26.10.2022 10:47:46
Příloha č. 1 ZD Vzor cestného prohlášeni 22.26 KB 26.10.2022 10:47:46
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení k neexistenci SZ a k sankcím 94.51 KB 26.10.2022 10:47:46
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.14 KB 26.10.2022 10:47:46
Příloha č. 4 ZD Seznam významných zakázek 86.64 KB 26.10.2022 10:47:46
Příloha č. 5 ZD Smlouva o dilo 223.92 KB 26.10.2022 10:47:46
Příloha č. 6 ZD Soupis prací 66.45 KB 26.10.2022 10:47:46
Příloha č. 7 ZD Soupis prací Elektro 21.60 KB 26.10.2022 10:47:46
Příloha č. 8 ZD Harmonogram realizace díla 84.48 KB 26.10.2022 10:47:46
Příloha č. 9 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 46.79 KB 26.10.2022 10:47:46
Příloha č. 10 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.95 KB 26.10.2022 10:47:46
Příloha č. 11 ZD Pravidla socialni odpovednosti 30.62 KB 26.10.2022 10:47:46
Příloha č. 12 ZD Projektová dokumentace 3.49 MB 26.10.2022 10:47:46


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 355.04 KB 01.11.2022 14:26:37
Vysvětlení ZD č. 2 396.30 KB 08.11.2022 07:54:58


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o zrušení poptávkového řízení 271.06 KB 08.11.2022 07:56:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data