Nová trafostanice městského koupaliště Kyjov
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Nová trafostanice městského koupaliště Kyjov
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000034
Evidenční číslo VZ
22021/2022
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.11.2022 13:13:54
Lhůta pro podání nabídek
14.11.2022 13:30:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o dodávku nové trafostanice VN 22 kV/NN a kabelové rozvody NN 0,4kV městského koupaliště Kyjov a stadionu: SO 02 Trafostanice a SO 03 Kabelové rozvody NN (dále jen „dílo“). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci (příloha č. 1 Výzvy) a položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Výzvy), které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/34088/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.11.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva_k_podání_nabídky_TRAFOSTANICE_KOUPALIŠTĚ_KYJOV 255.38 KB 07.11.2022 13:13:54
Příloha č. 1_Projektová dokumentace 24.90 MB 07.11.2022 13:13:54
Příloha č. 2_Položkový rozpočet 59.33 KB 07.11.2022 13:13:54
Příloha č. 3_Čestné prohlášení_TRAFOSTANICE_KOUPALIŠTĚ_KYJOV 74.24 KB 07.11.2022 13:13:54
Příloha č. 4_Smlouva o dílo_TRAFOSTANICE 136.50 KB 07.11.2022 13:13:54
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 07.11.2022 13:13:54


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE 370.95 KB 15.11.2022 09:30:04


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo_Nová trafostanice_koupaliště_Kyjov 368.45 KB 01.12.2022 10:21:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ELTODO, a.s. 45274517 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Metrostav DIZ s.r.o. 25021915 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
PERFECT, spol. s r.o. 18826873 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Metrostav DIZ s.r.o. 25021915 3 868 692,89 bez DPH
4 681 118,40 s DPH
- bez DPH
- s DPH