Dodávka nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000091
Evidenční číslo VZ
Z2022-045519
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.11.2022 08:24:22
Lhůta pro podání nabídek
12.12.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca 28,38 tun / 23 ks nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1 v délkách á 25 m, oboustranně děrovaných pro spojku T4 (průměr děr 32 mm, vzdálenost osy díry od konce kolejnice: 305 mm). Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/34336/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.34 MB 10.11.2022 08:24:22
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 91.90 KB 10.11.2022 08:24:22
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášeni k základní způsobilosti 92.61 KB 10.11.2022 08:24:22
Příloha č. 3 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.89 KB 10.11.2022 08:24:22
Příloha č. 4_Návrh Kupní smlouvy 42.75 KB 10.11.2022 08:24:22
Příloha č. 5 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP - 49E1 fin. 56.51 KB 10.11.2022 08:24:22
Příloha č. 6 ZD_Vymezení obchodního tajemství 91.63 KB 10.11.2022 08:24:22
Příloha č. 7 ZD_Pravidla soc. odpovědnosti 49E1 fin. 28.45 KB 10.11.2022 08:24:22
Příloha č. 8 ZD_Čestné prohlášení_SANKCE 93.00 KB 10.11.2022 08:24:22
Příloha č. 9 ZD_Požadavky na el. komunikaci VZ 91.76 KB 10.11.2022 08:24:22


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data