PLATEBNÍ A ODBAVOVACÍ SYSTÉM + ACS ZAMĚSTNANCI
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
PLATEBNÍ A ODBAVOVACÍ SYSTÉM + ACS ZAMĚSTNANCI
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000038
Evidenční číslo VZ
Z2022-047096
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.11.2022 09:16:30
Lhůta pro podání nabídek
03.01.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka platebního a odbavovacího systému + ACS systému pro zaměstnance v objektu novostavby krytého bazénu v rámci investiční akce „Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu Kyjov“.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/34571/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.02.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace - Platební a odbavovací systém + ACS zaměstnanci 549.54 KB 22.11.2022 09:16:30
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 4.93 MB 22.11.2022 09:16:30
Příloha č. 2 - Výkaz výměr 97.32 KB 22.11.2022 09:16:30
Příloha č. 3 - Návrh Kupní smlouvy 97.00 KB 22.11.2022 09:16:30
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení 73.59 KB 22.11.2022 09:16:30
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 22.11.2022 09:16:30


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 - Platební a odbavovací systému + ACS zaměstnanci 388.00 KB 28.11.2022 15:09:35
Příloha č. 1 k Dodatečné informaci č. 1 - Technická zpráva 829.32 KB 28.11.2022 15:09:49


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - Platební a odbavovací systém + ACS zaměstnanci 459.43 KB 23.03.2023 14:31:29


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva - Platební a odbavovací systém + ACS zaměstnanci 487.35 KB 13.02.2023 08:59:31


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE - Platební a odbavovací systém + ACS zaměstnanci 477.42 KB 12.01.2023 12:20:30
Oznámení zadavatele o výběru dodavatele - Platební a odbavovací systém + ACS zaměstnanci 531.13 KB 12.01.2023 12:22:36
Posouzení splnění podmínek účasti dodavatele v zadávacím řízení a vyhodnocení nabídek - Platební a odbavovací systém + ACS zaměstnanci 121.83 KB 12.01.2023 12:23:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
PERFECTED s.r.o. 27683028 Zařazen Česká republika Ne 6 553 518,00 bez DPH
- s DPH
HaSaM, s.r.o. 49968319 Zařazen Česká republika Ne 6 344 518,00 bez DPH
- s DPH
Frajt s.r.o. 25556550 Zařazen Česká republika Ne 6 470 864,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HaSaM, s.r.o. 49968319 6 344 518,00 bez DPH
7 676 866,78 s DPH
6 344 518,00 bez DPH
7 676 866,78 s DPH