Dodávky nových pneumatik na rok 2023
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávky nových pneumatik na rok 2023
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000098
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.11.2022 09:54:07
Lhůta pro podání nabídek
06.12.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou:
a) dodávky nových pneumatik pro autobusy, trolejbusy a minibusy městské hromadné dopravy v předpokládaném množství dle specifikace uvedené v Příloze č. 7 zadávací dokumentace;
b) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
4 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/34867/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.00 MB 22.11.2022 09:54:07
Příloha č. 1 ZD_Ceník vč. specifikace 84.53 KB 22.11.2022 09:54:07
Příloha č. 2 ZD_Návrh kupní smlouvy 49.81 KB 22.11.2022 09:54:07
Příloha č. 3 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 50.36 KB 22.11.2022 09:54:07
Příloha č. 4 ZD_Vymezení obchodniho tajemství prodávajícího 107.47 KB 22.11.2022 09:54:07
Příloha č. 5 ZD_Pravidla sociální odpovědnosti 28.90 KB 22.11.2022 09:54:07
Příloha č. 6 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.83 KB 22.11.2022 09:54:07
Příloha č. 7 ZD_Modelový příklad 83.92 KB 22.11.2022 09:54:07
Příloha č. 8 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.93 KB 22.11.2022 09:54:07
Příloha č. 9 ZD_Čestné prohlášení_SANKCE 95.39 KB 22.11.2022 09:54:07
Příloha č. 10 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 92.48 KB 22.11.2022 09:54:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data