Dodávka kancelářských potřeb
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka kancelářských potřeb
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000021
Evidenční číslo VZ
VZMR14-2022
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.12.2022 12:16:55
Lhůta pro podání nabídek
04.01.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou průběžné dodávky kancelářských potřeb pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek dle aktuálních potřeb zadavatele pod dobu 1 roku od nabytí účinnosti smlouvy.

Podrobně je zboží specifikováno zadavatelem ve „Formuláři pro kalkulaci nabídkové ceny“, který tvoří přílohu č. 2 těchto ZP
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
650 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/35548/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.02.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.1 - Vzor čestného prohlášení 45.50 KB 09.12.2022 12:16:55
Příloha č.2 - Formulář pro kalkulaci nabídkové ceny 117.00 KB 23.12.2022 14:35:49
Verze 1 86.00 KB 09.12.2022 12:16:55
Příloha č.3 - Rámcová dohoda 45.49 KB 09.12.2022 12:16:55
Příloha č.4 – Požadavky na elektronickou komunikaci 20.38 KB 09.12.2022 12:16:55
Příloha č.5 - Smlouva o úpravě práv a povinností při zřizování a správě konsignacnich zásob 45.03 KB 09.12.2022 12:16:55
Zadávací dokumentace 343.71 KB 09.12.2022 12:16:55


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č.1 208.07 KB 23.12.2022 14:34:19


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru 234.35 KB 17.01.2023 08:48:35


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
EMADO Hradec Králové, s.r.o. 25297457 Zařazen Česká republika Ne 978 083,30 bez DPH
- s DPH
OFFICEO s.r.o. 64942503 Zařazen Česká republika Ne 976 565,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
OFFICEO s.r.o. 64942503