Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000004
Evidenční číslo VZ
Z2023-020393
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.02.2023 12:18:49
Lhůta pro podání nabídek
08.03.2023 13:00:00
Stručný popis předmětu
Stavební úpravy spočívající v revitalizaci fasád budovy divadla v Bruntále s modernizaci vstupů a nástupní rampy včetně opěrné zdi a k fasádě přiléhajících zpevněných ploch. Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
29 180 260.89 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/37960/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.05.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 712.74 KB 13.02.2023 12:18:49
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (vzorový dokument) 50.00 KB 13.02.2023 12:18:49
Příloha č. 2 ZD – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzorový dokument) 53.00 KB 13.02.2023 12:18:49
Příloha č. 3 ZD – Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 24.15 KB 13.02.2023 12:18:49
Příloha č. 4 ZD – Výkaz výměr (závazný dokument) 557.45 KB 13.02.2023 12:18:49
Příloha č. 5 ZD – Smlouva o dílo (závazný dokument) 245.00 KB 13.02.2023 12:18:49
Příloha č. 6 ZD – Projektová dokumentace (závazný dokument) - část 1 66.54 MB 13.02.2023 12:18:49
Příloha č. 6 ZD – Projektová dokumentace (závazný dokument) - část 2 229.83 MB 13.02.2023 12:18:49
Příloha č. 6 ZD – Projektová dokumentace (závazný dokument) - část 3 198.76 MB 13.02.2023 12:18:49
Příloha č. 7 ZD – Osvědčení o řádném plnění zakázky (vzorový dokument) 75.50 KB 13.02.2023 12:18:49
Příloha č. 8 ZD – Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení (závazný dokument) 439.18 KB 13.02.2023 12:18:49
Příloha č. 9 ZD – Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument) 59.50 KB 13.02.2023 12:18:49
Příloha č. 10 ZD – Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument) 401.35 KB 13.02.2023 12:18:49


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 371.48 KB 16.05.2023 09:45:12


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv - smlouva 54.04 KB 11.05.2023 14:11:27
MV - registr smluv - dodatek č. 01 42.23 KB 09.10.2023 15:26:17
MV - registr smluv - dodatek č. 02 42.34 KB 12.12.2023 16:09:37
MV - registr smluv - dodatek č. 03 42.34 KB 13.03.2024 11:30:33
MV - registr smluv - dodatek č. 04 42.10 KB 04.07.2024 15:01:53


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
INTOZA s.r.o. 25873261 Zařazen Česká republika Ne 26 882 882,00 bez DPH
- s DPH
BDSTAV MORAVA s.r.o. 26807947 Zařazen Česká republika Ne 33 000 000,00 bez DPH
- s DPH
METROSTAV DIZ s.r.o. 25021915 Zařazen Česká republika Ne 29 002 386,84 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
INTOZA s.r.o. 25873261 2023 28 810 287,07 bez DPH
34 860 447,35 s DPH
13 744 488,27 bez DPH
16 630 830,80 s DPH
INTOZA s.r.o. 25873261 2024 30 133 796,91 bez DPH
36 461 894,26 s DPH
- bez DPH
- s DPH