Revitalizace veřejného prostranství před ZŠ Bohuslavice
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Revitalizace veřejného prostranství před ZŠ Bohuslavice
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000004
Evidenční číslo VZ
4169/2023
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.02.2023 11:05:51
Lhůta pro podání nabídek
03.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace veřejného prostranství před ZŠ Bohuslavice“ ve stupních:
1) dokumentace pro společné stavební a územní řízení včetně inženýrské činnosti,
2) dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu.
Bez geodetického polohopisu a výškopisu.
3) Součástí předmětu veřejné zakázky je výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby v rozsahu 30 hodin.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38213/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.04.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky_REVITALIZACE_VEŘ.PROSTRANSTVÍ_ZŠ_BOH 592.96 KB 21.02.2023 11:05:51
Příloha č. 1_Studie 178.85 MB 21.02.2023 11:05:51
Příloha č. 2_Návrh smlouvy - Revitalizace veřejného prostranství před ZŠ Bohuslavice 118.50 KB 21.02.2023 11:05:51
Příloha č. 3_Čestné prohlášení 110.27 KB 21.02.2023 11:05:51
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 21.02.2023 11:05:51


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1_Revitalizace veř. prostranství před ZŠ Bohuslavice 540.31 KB 28.02.2023 13:09:01


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE 463.95 KB 08.03.2023 12:05:42


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo_Kyjov Bohuslavice-Úprava veřej.prostranství 295.80 KB 06.04.2023 08:14:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Artendr s.r.o. 24190853 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
beero living s.r.o. 04606469 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Projekce DS s.r.o. 02846471 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 25560191 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Projekce DS s.r.o. 02846471 205 900,00 bez DPH
249 139,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH