Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd v Kyjově
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd v Kyjově
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000005
Evidenční číslo VZ
4362/2023
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.02.2023 12:29:40
Lhůta pro podání nabídek
06.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je využití dešťových vod Základní školy J. A. Komenského v Kyjově. Stavba bude provedena za účelem svedení, zachycení a akumulaci dešťových vod z části střech základní školy a části zpevněných ploch v okolí budov školy. Akumulace bude provedena za účelem následného využití dešťových vod na splachování nebo zálivku zeleně okolí školy.
Jedná se o zhotovení kanalizačních stok, přípojek, akumulačních nádrží v rámci stávajícího areálu základní školy a vnitřní rozvody dešťové vody od nádrží k zařizovacím předmětům vč. čerpadel a armatur.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci (příloha č. 1 Výzvy) a výkazech výměr (příloha č. 2 a č. 3 Výzvy), které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/36481/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky_Likvidace_srážkový_vod_ZŠ_Komenského 597.17 KB 21.02.2023 12:29:40
Příloha č. 1_Projektová dokumentace 16.68 MB 21.02.2023 12:29:40
Příloha č. 2_Výkaz výměr_Nádrže a venkovní rozvody 253.50 KB 21.02.2023 12:29:40
Příloha č. 3_Výkaz výměr_Vnitřní rozvody 95.23 KB 21.02.2023 12:29:40
Příloha č. 4_Smlouva o dílo_likvidace srážkových vod_ZŠ Komenského 138.50 KB 21.02.2023 12:29:40
Příloha č. 5_Čestné prohlášení_Likvidace srážkových vod_ZŠ Komenského 844.08 KB 21.02.2023 12:29:40
Příloha č. 6_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 21.02.2023 12:29:40


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE_Likvidace_srážkových_vod_ZŠ_Komenského 468.88 KB 21.03.2023 10:10:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data