Vytápění cestmistrovství Liberec
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Vytápění cestmistrovství Liberec
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000009
Evidenční číslo VZ
Z23005
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.03.2023 12:38:35
Lhůta pro podání nabídek
31.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je rekonstrukce vytápění na středisku Zadavatele – Liberec, České mládeže 1247/30, Liberec 6. Rekonstrukce zahrnuje osazení čtyř nových kotlů a rozvody do třech samostatných objektů. Výkon kotlů je přibližně 153 kW (2x75kW), 1x 76,8kW a 1x 57,9kW, přičemž se jedná o referenční hodnoty a dodavatel je oprávněn nabídnout jiné technicky rovnocenné řešení. Součástí předmětu plnění bude kompletní zajištění díla, včetně stavebních úprav pro osazení kotlů, jejich dodání a montáž a stavebních prací pro realizaci rozvodů.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
5 420 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38583/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423420
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.04.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 167.80 KB 06.03.2023 12:38:35
Příloha 2 Výzvy - Smlouva o dílo 69.34 KB 06.03.2023 12:38:35
Příloha 5 Výzvy - Požadavky na el. komunikaci Josephine 42.00 KB 06.03.2023 12:38:35
Příloha 1 Smlouvy - Rozpočet 693.50 KB 06.03.2023 12:38:35
Příloha 2 Smlouvy - Technické podklady 18.35 MB 06.03.2023 12:38:35
Příloha 3 Smlouvy - Povolení 139.70 KB 06.03.2023 12:38:35
Příloha 3a Smlouvy - Povolení - oznámení o zahájení prací 477.03 KB 06.03.2023 12:38:35


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 291.45 KB 16.03.2023 16:03:17
Vysvětlení ZD č. 1 - upravený závazný návrh smlouvy 69.62 KB 16.03.2023 16:03:43
Vysvětlení ZD č. 1 - upravený Rozpočet (výkaz výměr) 305.25 KB 16.03.2023 16:04:03
Vysvětlení ZD č. 1 - Projektová dokumentace 4.42 MB 16.03.2023 16:04:19
Vysvětlení ZD č. 2 228.92 KB 27.03.2023 15:49:48


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva z registru smluv 2.76 MB 27.04.2023 12:25:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Viatherm s.r.o. 26862638 Zařazen Česká republika Ne 4 585 273,69 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Viatherm s.r.o. 26862638