ZŠ J. A. Komenského, Seifertovo nám. - sanační práce
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ J. A. Komenského, Seifertovo nám. - sanační práce
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000007
Evidenční číslo VZ
5231/2023
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.03.2023 12:15:12
Lhůta pro podání nabídek
13.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy – odstranění vlhkostních poruch šaten v ZŠ J. A. Komenského, Seifertovo nám.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v technické specifikace (příloha č. 1 této Výzvy) a ve výkazu výměr (příloha č. 3 této Výzvy).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38426/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
14.03.2023

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky_ZŠ_KOMENSKÉHO_SANAČNÍ_PRÁCE 554.11 KB 01.03.2023 12:15:12
Příloha č. 1_Technická specifikace 2.74 MB 01.03.2023 12:15:12
Příloha č. 2_Návrh Smlouvy o dílo 132.50 KB 01.03.2023 12:15:12
Příloha č. 3_Výkaz výměr 124.34 KB 01.03.2023 12:15:12
Příloha č. 4_Čestné prohlášení_sanační práce_ZŠ Komenského 74.42 KB 01.03.2023 12:15:12
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 01.03.2023 12:15:12


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VZMR 445.07 KB 14.03.2023 11:51:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data