Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000008
Evidenční číslo VZ
Z2023-009510
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.03.2023 21:18:49
Lhůta pro podání nabídek
17.04.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výkon kompletních ochranných, bezpečnostních a strážních služeb v areálu zadavatele.

Předmětem plnění jsou následující činnosti:

a) Vnější a vnitřní střežení areálu včetně jeho jednotlivých objektů proti neoprávněnému vniknutí třetích osob, k zabránění havárií elektřiny, plynu a vody a vzniku požárů či jiných událostí ohrožujících majetek zadavatele,
b) pravidelná preventivní pochůzková činnost v areálu a budovách a střežení stávajícím kamerovým systémem,
c) dohled nad dodržováním návštěvních hodin,
d) dohled nad dodržováním čistoty a pořádku,
e) bránění vzniku škod, předcházení vandalismu,
f) zamezení obtěžování zaměstnanců, návštěvníků objektů závadovými osobami (závadové osoby jsou míněny osoby zjevně pod vlivem omamných nebo psychotropních látek, či s těmito látkami, jakkoliv manipulující, zloději, osoby chovající se násilně nebo osoby, které poškozují majetek zákazníka, zaměstnanců nebo návštěvníků),
g) klíčová služba – správa a evidence, výdej a příjem,
h) okamžitá reakce na mimořádné události včetně potřebného zásahu provedeného v mezích technických a fyzických možností zasahujícího vlastní zásahovou skupinou a okamžité nahlášení události dle jejího charakteru Policii ČR, HZS ČR či záchranné službě, případně MP Č.L.
i) napojení elektronicky zabezpečených objektů areálu na pult centrální ochrany (PCO) - seznam objektů uveden v příloze č.6 těchto ZP,
j) zajištění výjezdů zásahové skupiny v případě poplachového signálu, či na vyžádání objednavatele, či jinými okolnostmi souvisejícími s výkonem služby – garance dojezdového času ze základny: PANIC tlačítko - 5 min, výjezd na poplach – 15 min,
k) kompatibilita s instalovaným systémem JABLOTRON 100 včetně tísňových tlačítek, ovládání pomocí mobilní aplikace (např. zamčení zón, narušení apod.)
l) zajištění nepřerušenosti provozu PCO – napojení na dieselagregát.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
9 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38799/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.07.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.1 ZP - Krycí list nabídky 21.11 KB 07.03.2023 21:18:49
Příloha č.2 ZP - Návrh smlouvy o poskytování služeb 39.56 KB 07.03.2023 21:18:49
Příloha č.3 ZP - Vzor seznamu poddodavatelů 22.05 KB 07.03.2023 21:18:49
Příloha č.4 ZP - Požadavky na elektronickou komunikaci 46.83 KB 07.03.2023 21:18:49
Příloha č.5 ZP - Rozpis hodin ostrahy 19.91 KB 07.03.2023 21:18:49
Příloha č.6 ZP - Seznam objektů 19.33 KB 07.03.2023 21:18:49
Zadávací dokumentace upraveno dle vysvětlení ZD č. 1 ze dne 14.3.2023 442.99 KB 14.03.2023 14:21:33
Verze 1 443.43 KB 07.03.2023 21:18:49


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č.1 222.85 KB 14.03.2023 14:21:54


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 285.43 KB 02.08.2023 09:48:22
Verze 1 285.16 KB 01.08.2023 15:16:38


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 292.83 KB 16.05.2023 12:04:12
Příloha č.1 - Zpráva o hodnocení nabídek 962.67 KB 16.05.2023 12:04:29
Příloha č.2 - Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraným dodavatelem 611.74 KB 16.05.2023 12:04:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
BFB-Falco s.r.o. 25038648 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
INDUS PRAHA, spol. s r.o. 24210668 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
HENIG-security servis,s.r.o. 14866684 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o. 04411676 Odstoupil Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HENIG-security servis,s.r.o. 14866684