Rodinný domek - demolice - Jungmannova 295, Kyjov
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Rodinný domek - demolice - Jungmannova 295, Kyjov
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000010
Evidenční číslo VZ
6067/2023
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.03.2023 12:23:43
Lhůta pro podání nabídek
29.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je odstranění rodinného domu na ulici Jungmannova č. p. 295, Kyjov z důvodu jeho havarijního stavu. Stavba se nachází u místní komunikace a jedná se o krajní řadový rodinný domek. Má společné štíty se sousedními rodinnými domy. Vzhledem k dezolátnímu a nepoužitelnému stavu dlouho chátrajícího rodinného domku je nutno tuto stavbu odstranit.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/39091/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
27.04.2023

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky - Rodinný domek - demolice - Jungmannova 295, Kyjov 593.50 KB 13.03.2023 12:23:43
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 674.36 KB 13.03.2023 12:23:43
Příloha č. 2 - Výkaz výměr 35.54 KB 13.03.2023 12:23:43
Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo 135.50 KB 13.03.2023 12:23:43
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení 74.14 KB 13.03.2023 12:23:43
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 19.97 KB 13.03.2023 12:23:43
Příloha č. 6 - Fotodokumentace stávajícího stavu 1.69 MB 13.03.2023 12:23:43


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1 - Rodinný domek - demolice - Jungmannova 295, Kyjov 451.87 KB 21.03.2023 09:52:10


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 429.28 KB 27.04.2023 09:57:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data