REGENERACE BAŽANTNICE – LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REGENERACE BAŽANTNICE – LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000018
Evidenční číslo VZ
150/ID39160/2023
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.03.2023 12:49:54
Lhůta pro podání nabídek
22.03.2023 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět veřejné zakázky je provedení a zpracování polohopisného a výškopisného zaměření daného prostoru. Součástí zaměření budou mimo jiné stromy s uvedením průměru, případně obvodu ve výšce kmene 130 cm, dále povrchové znaky (poklopy, potrubí zaústěné do koryta, ploty apod.).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/39160/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ 159.95 KB 14.03.2023 12:49:54
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ 243.66 KB 14.03.2023 12:49:54
Příloha č. 1_ZADÁNÍ 151.79 KB 14.03.2023 12:49:54
Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO 1.16 MB 14.03.2023 12:49:54
Příloha č. 3_FORMULÁŘ NABÍDKY 43.33 KB 14.03.2023 12:49:54
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci 90.74 KB 14.03.2023 12:49:54


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ 202.86 KB 20.03.2023 07:58:24
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ 199.86 KB 20.03.2023 11:30:59
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ 211.04 KB 21.03.2023 07:33:11


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ 188.76 KB 24.03.2023 11:49:47
SOUHRNNÝ PROTOKOL_GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - LOKALITA LESNÍ, HORNICKÁ ČTVRŤ 33.60 KB 24.03.2023 11:49:59


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Geprostav geodézie s.r.o. 29221129 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
196 625,00 s DPH
ADITIS s.r.o. 26290821 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
199 045,00 s DPH
CheckTerra s.r.o. 01724495 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
290 400,00 s DPH
SURGEO s.r.o. 49973746 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
320 650,00 s DPH
DATA PROCON s.r.o. 25315056 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
358 160,00 s DPH
Natawarde s.r.o. 01895184 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
453 508,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Geprostav geodézie s.r.o. 29221129