Dodávky mostních zábradlí - uzavření rámcové dohody s více dodavateli
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávky mostních zábradlí - uzavření rámcové dohody s více dodavateli
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000012
Evidenční číslo VZ
CC/RD/SLK1/23
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.04.2023 16:22:09
Lhůta pro podání nabídek
05.05.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Veřejná zakázka je vypisována za účelem uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky certifikovaného ocelového stavebnicového mostního zábradlí se svislou výplní, určeného k použití na pozemních komunikacích a na mostech pozemních komunikací na území Libereckého kraje. Dodávky budou prováděny vždy včetně dopravy do místa plnění, montáže a osazení zábradlí a provedení souvisejících stavebních a terénních úprav nutných pro osazení. Před zahájením každé dodávky provede vybraný dodavatel v místě plnění kontrolní měření. Demontáž stávajícího zábradlí a přípravu místa plnění zajistí zadavatel, není předmětem dodávky.
Rámcová dohoda bude uzavřena s min. 3 dodavateli na dobu 12 měsíců.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
3 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Ing. Lucie Stahlová
lucie.stahlova@competconsult.cz
+420 723984228
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40433/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Ing. Lucie Stahlová
lucie.stahlova@competconsult.cz
+420 723984228
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a základní zadávací podmínky 335.23 KB 18.04.2023 16:22:09
Příloha č. 1 Vzor titulního listu nabídky 25.24 KB 18.04.2023 16:22:09
Příloha č. 2 Závazný text návrhu rámcové dohody 67.33 KB 18.04.2023 16:22:09
Příloha č. 3 Formulář pro stanovení nabídkové ceny 20.03 KB 18.04.2023 16:22:09
Příloha č. 4 Technický výkres mostního zábradlí 62.29 KB 18.04.2023 16:22:09
Příloha č. 5 Vzor ČP k prokázání splnění kvalifikace 28.51 KB 18.04.2023 16:22:09
Příloha č. 6 Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE 188.49 KB 18.04.2023 16:22:09


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení a rozhodnutí o výběru 241.96 KB 23.05.2023 15:51:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data