MK PRAVOSLAVA VESELÉHO
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
MK PRAVOSLAVA VESELÉHO
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000027
Evidenční číslo VZ
150/ID40539/2023
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.04.2023 14:25:24
Lhůta pro podání nabídek
15.05.2023 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ul. Pravoslava Veselého v Hodoníně. Jedná se o rekonstrukci vozovky, vybudování nových parkovacích stání, obnovu chodníků a veřejného osvětlení. Součástí jsou také krajinářské úpravy, jejichž součástí je založení a výsadba záhonů, realizace náhradní výsadby do strukturálního substrátu a také následná péče (po dobu 5 let u stromů a 3 roky u záhonů trvalek).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40539/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_MK PRAVOSLAVA VESELÉHO 214.71 KB 20.04.2023 14:25:24
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_MK PRAVOSLAVA VESELÉHO 312.07 KB 20.04.2023 14:25:24
Přílha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 20.47 MB 20.04.2023 14:25:24
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 258.00 KB 20.04.2023 14:25:24
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 259.00 KB 20.04.2023 14:25:24
Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY 50.92 KB 20.04.2023 14:25:24
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 122.07 KB 20.04.2023 14:25:24
Příloha č. 6_Podmínky el. aukce 91.66 KB 20.04.2023 14:25:24
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 57.17 KB 20.04.2023 14:25:24
Příloha č. 8_Vzor - Informační tubule stavby - BANER 1.51 MB 20.04.2023 14:25:24


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data