HODONÍN, NESYT – KABELIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ U TS
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN, NESYT – KABELIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ U TS
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000038
Evidenční číslo VZ
150/ID41228/2023
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.05.2023 10:33:47
Lhůta pro podání nabídek
17.05.2023 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je kabelizace stávajícího nadzemního vedení veřejného osvětlení v místní části města Hodonína – lokalita Nesyt. Část nadzemního vedení VO bude demontována a nahrazena podzemním kabelovým vedením.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41228/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_NESYT – KABELIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 160.89 KB 10.05.2023 10:33:47
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_NESYT – KABELIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 255.30 KB 10.05.2023 10:33:47
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 17.42 MB 10.05.2023 10:33:47
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 41.29 KB 10.05.2023 10:33:47
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 194.00 KB 10.05.2023 10:33:47
Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY 42.66 KB 10.05.2023 10:33:47
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 90.75 KB 10.05.2023 10:33:47


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_NESYT – KABELIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 209.07 KB 15.05.2023 10:41:52


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_NESYT – KABELIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 187.62 KB 22.05.2023 15:46:38
SOUHRNNÁ TABULKA_NESYT – KABELIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ_@ 30.90 KB 22.05.2023 15:47:05


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
REPREL s.r.o. 28317505 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
171 675,77 s DPH
ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o. 27497046 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
268 233,56 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
REPREL s.r.o. 28317505