Renovace kolejových konstrukcí a kolejnic 2023 - 2024 II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Renovace kolejových konstrukcí a kolejnic 2023 - 2024 II.
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000041
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.05.2023 09:10:33
Lhůta pro podání nabídek
05.06.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění renovací kolejových konstrukcí a kolejnic na tramvajových tratích provozovaných objednatelem a dále v areálech vozoven objednatele podle jednotlivých dílčích objednávek objednatele. Renovace kolejových konstrukcí a kolejnic spočívá zejména v navařování bočního a výškového ojetí kolejnic a hlavních částí kolejové konstrukce, včetně zabroušení a dalších nutných prací k provedení díla.
Celková hodnota plnění dle této smlouvy nepřekročí částku 2 mil. Kč bez DPH. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel uzavře smlouvu s jedním dodavatelem, který podá ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve smyslu zadavatelem stanovených hodnotících kritérií a splní kvalifikační a zadávací podmínky uvedené zadavatelem v ZD.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41588/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
13.07.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 768.31 KB 18.05.2023 09:10:33
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 26.01 KB 18.05.2023 09:10:33
Příloha č. 2 ZD - Návrh Smlouvy o dílo 41.15 KB 18.05.2023 09:10:33
Příloha č. 3 ZD - Ceník výkonů 2023 - 2024 12.15 KB 18.05.2023 09:10:33
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.00 KB 18.05.2023 09:10:33
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.70 KB 18.05.2023 09:10:33
Příloha č. 6 ZD - Seznam stavebních prací 42.58 KB 18.05.2023 09:10:33
Příloha č. 7 - Vzor čestného prohlášení - neexistence střetu zájmů a sankce 94.54 KB 18.05.2023 09:10:33
Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 23.02 KB 18.05.2023 09:10:33


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv 43.23 KB 24.07.2023 15:07:25


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
TSS GRADE, a.s. 35802723 Zařazen Slovenská republika Ne 66 273,76 bez DPH
80 191,25 s DPH
Hrochostroj a.s. 03012191 Zařazen Česká republika Ne 72 514,09 bez DPH
87 742,05 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
TSS GRADE, a.s. 35802723 2 000 000,00 bez DPH
2 000 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH