Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova 631/11, Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova 631/11, Slezská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000004
Evidenční číslo VZ
S-SLE/22538/23
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.05.2023 14:16:34
Lhůta pro podání nabídek
12.06.2023 09:00:00
Stručný popis předmětu
Kompletní výměna všech rozvodů vody a kanalizace včetně stoupacích vedení a napojení kanalizace do revizní šachty před domem, výměna podlahových konstrukcí a obkladů souvisejících s výměnou rozvodů vody a kanalizace, kompletní výměna elektroinstalace včetně koncových prvků, oprava omítek a dalších konstrukcí souvisejících s výměnou elektroinstalace, kompletní výmalba vnitřních prostor, průběžný a celkový závěrečný úklid. Při zadávání veřejné zakázky zadavatel dodržuje principy hospodárného, efektivního a účelného vynakládání veřejných prostředků a také zásady dle § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 079 621.41 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41622/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
21.06.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 437.38 KB 18.05.2023 14:16:34
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 66.00 KB 18.05.2023 14:16:34
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 120.79 KB 18.05.2023 14:16:34
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 59.00 KB 18.05.2023 14:16:34
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace 8.83 MB 18.05.2023 14:16:34
Příloha č. 5 - Výkaz výměr 527.49 KB 18.05.2023 14:16:34
Příloha č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 120.10 KB 18.05.2023 14:16:34


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo č. TS/0254/23 7.49 MB 21.06.2023 10:37:40
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. TS/0254/23 982.03 KB 17.08.2023 10:45:39


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
EUROprojekt build and technology s.r.o. 26843226 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
MPA ProjektStav s.r.o. 28634403 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
KP REVITAL s.r.o. 02632195 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KP REVITAL s.r.o. 02632195 2023 2 525 393,54 bez DPH
- s DPH
2 845 617,06 bez DPH
- s DPH