Dodávka svislého dopravního značení
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka svislého dopravního značení
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000014
Evidenční číslo VZ
Z23023
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.05.2023 14:24:17
Lhůta pro podání nabídek
09.06.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky svislého dopravního značení a příslušenství, podle aktuálních potřeb Zadavatele, realizované na základě rámcové dohody, resp. konkrétních objednávek. Požadavky na svislé dopravní značení a příslušenství a jejich bližší specifikaci obsahuje závazný návrh rámcové dohody (příloha č. 2 Zadávací dokumentace) a dále příloha č. 3 Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet.
Zadavatel pro vyloučení pochybností výslovně uvádí, že součástí plnění je rovněž doprava předmětu plnění Veřejné zakázky na místo plnění a další plnění dle závazného návrhu rámcové dohody.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 100 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41814/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423420
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.07.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 167.66 KB 24.05.2023 14:24:17
Příloha 2 výzvy - Rámcová dohoda 64.38 KB 24.05.2023 14:24:17
Příloha 3 výzvy - Specifikace a položkový rozpočet 26.95 KB 24.05.2023 14:24:17
Příloha 8 výzvy - Elektronická komunikace Josephine 42.01 KB 24.05.2023 14:24:17


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 169.96 KB 18.07.2023 15:00:19


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva s dodavatelem 732.84 KB 18.07.2023 15:00:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
GS PLUS s.r.o. 26234912 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
SEDOZ DZ s.r.o. 24218537 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
BIZETT CZ s.r.o. 26727692 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
DOZNA s.r.o. 45793549 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
HICON-dopravní značení. s.r.o. 26270331 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
BIZETT CZ s.r.o. 26727692