Výkon Inženýrské činnosti – Oddělení dešťové a splaškové kanalizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výkon Inženýrské činnosti – Oddělení dešťové a splaškové kanalizace
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000060
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.07.2023 12:04:22
Lhůta pro podání nabídek
08.08.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je

Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/44078/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
31.08.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 895.64 KB 21.07.2023 12:04:22
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení základní způsobilost 22.59 KB 21.07.2023 12:04:22
Příloha č. 2 – Návrh Příkazní smlouva, vč. příloh 353.17 KB 21.07.2023 12:04:22
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 13.66 MB 21.07.2023 12:04:22
Příloha č. 4 - Seznam odborných osob 90.03 KB 21.07.2023 12:04:22
Příloha č. 5 - Čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů a k sankcím 94.60 KB 21.07.2023 12:04:22
Příloha č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.95 KB 21.07.2023 12:04:22


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25666819 42.48 KB 02.10.2023 19:54:10


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ČECH - ENGINEERING, a.s. 25394983 Zařazen Česká republika Ne 136 000,00 bez DPH
164 560,00 s DPH
INKOS-OSTRAVA, a.s. 48394637 Zařazen Česká republika Ne 60 000,00 bez DPH
72 600,00 s DPH
SAFETY PRO s.r.o. 28571690 Zařazen Česká republika Ne 62 400,00 bez DPH
75 504,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
INKOS-OSTRAVA, a.s. 48394637 2023 60 000,00 bez DPH
72 600,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH