PD - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ ZA STADIONEM III. ETAPA, KYJOV
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
PD - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ ZA STADIONEM III. ETAPA, KYJOV
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000030
Evidenční číslo VZ
17247/2023
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.07.2023 12:18:14
Lhůta pro podání nabídek
08.08.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci „PD – Revitalizace sídliště Za Stadionem III. Etapa, Kyjov“ ve stupních:
I. část PD – dokumentace pro vydání společného povolení stavby včetně inženýrské činnosti
II. část PD – dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu
III. část – výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby v rozsahu cca 60 hodin

Revitalizace bude řešit obnovu veřejného parteru sídliště. Součástí revitalizace je výstavba nových a rekonstrukce stávajících komunikací, parkovacích stání a chodníků, nové osvětlení a sadovnické úpravy s osazením městského mobiliáře.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/43614/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.09.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky_PD - REVITALIZACE SÍDL. ZA STADIONEM III. etapa 505.75 KB 25.07.2023 12:18:14
Příloha č. 1_Studie 357.51 KB 25.07.2023 12:18:14
Příloha č. 2_Návrh Smlouvy o dílo_PD revitalizace sídliště Za Stadionem III. etapa 123.00 KB 25.07.2023 12:18:14
Příloha č. 3_Čestné prohlášení 75.15 KB 25.07.2023 12:18:14
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 25.07.2023 12:18:14


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE 378.69 KB 28.08.2023 13:28:17


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 267.07 KB 07.09.2023 14:00:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Ing. Tomáš Ruth 87672570 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
665 500,00 s DPH
Prost Hodonín, s.r.o. 60701366 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
768 350,00 s DPH
EDMA s.r.o. 25558391 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
846 697,50 s DPH
Projekce DS s.r.o. 02846471 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
550 550,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Projekce DS s.r.o. 02846471 455 000,00 bez DPH
550 550,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH