Výkon Inženýrské činnosti – Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výkon Inženýrské činnosti – Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000064
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.08.2023 16:21:49
Lhůta pro podání nabídek
31.08.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je je poskytování odborných služeb – zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby „Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO“ (dále jen „stavba“) v Areálu trolejbusy Ostrava, Dopravního podniku Ostrava a.s., včetně výkonu technického dozoru stavebníka (to vše dále jen jako „Inženýrská činnost“) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to podle:
• projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností MR Design CZ, s.r.o., se sídlem Nábřeží SPB 157/30, 708 00 Ostrava – Poruba,
• a soupisu prací oceněného zhotovitelem díla, smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi DPO jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků.
Předpokládané celkové investiční náklady stavby jsou 259,7 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby a výkonu Inženýrské činnosti je říjen/listopad 2023, předpokládaná max. délka realizace stavby je 600 kalendářních dnů.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/45156/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 917.05 KB 14.08.2023 16:21:49
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 22.61 KB 14.08.2023 16:21:49
Příloha č. 2 – Návrh Příkazní smlouva, vč. příloh 355.10 KB 14.08.2023 16:21:49
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace část 1 (rozděleno z důvodu velikosti souboru) 347.11 MB 14.08.2023 16:21:49
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace část 2 (rozděleno z důvodu velikosti souboru) 165.82 MB 14.08.2023 16:21:49
Příloha č. 4 - Seznam odborných osob 98.05 KB 14.08.2023 16:21:49
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a k sankcím 94.66 KB 14.08.2023 16:21:49
Příloha č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.95 KB 14.08.2023 16:21:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data