Oprava mostu Dolní Mísečky
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava mostu Dolní Mísečky
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000024
Evidenční číslo VZ
Z23059
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.09.2023 10:35:24
Lhůta pro podání nabídek
20.09.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je oprava mostu ev. č. 286-031 přes přítok Jizery (Krvavou strouhu) pod Dolními Mísečkami. Z důvodu rozsáhlého poškození zpevnění dna vodoteče mostního tubusu z hrubých lomových kamenů je nutná oprava v celé délce i šířce mostního tubusu.
Novému provedení bude přecházet odstranění zbytků stávajících vrstev kamene i betonu s odvozem nepotřebného materiálu na řízenou skládku.
Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými ve Výzvě a jejich přílohách, zejména pak se závazným návrhem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 Výzvy a technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 4 Výzvy (technická specifikace se skládá z fotografií mostu, výkresové části a průvodní zprávy). Rozsah stavebních prací je stanoven soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 Výzvy.
Vzhledem k místu stavby (horská oblast) je nutné naplánovat provádění oprav s ohledem na počasí, nejlépe na září 2023, nejpozději na říjen 2023.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
550 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/46349/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423420
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 160.47 KB 09.09.2023 10:35:24
Příloha 2 Výzvy - Smlouva o dílo 69.30 KB 09.09.2023 10:35:24
Příloha 3 Výzvy - Výkaz výměr 34.75 KB 09.09.2023 10:35:24
Příloha 4 Výzvy - Technická specifikace 2.63 MB 09.09.2023 10:35:24
Příloha 7 Výzvy - Požadavky na el. komunikaci Josephine 41.63 KB 09.09.2023 10:35:24


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data