Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000019
Evidenční číslo VZ
Z2024-011296
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.10.2023 14:10:40
Lhůta pro podání nabídek
13.11.2023 13:00:00
Stručný popis předmětu
Stavební práce související s vybudováním nové plochy fotbalového hřiště včetně jejích konstrukčních vrstev, automatického zavlažovacího systému, drenážního systému, dále budou osazeny nové branky, demontáž stávajících záchytných konstrukcí a následná montáž nových záchytných konstrukcí, výměna stávajících střídaček a k montáž nového dělícího oplocení. Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
14 115 566.23 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/47217/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.02.2024
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 762.71 KB 09.10.2023 14:10:40
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (vzorový dokument) 50.00 KB 09.10.2023 14:10:40
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzorový dokument) 54.50 KB 09.10.2023 14:10:40
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 24.19 KB 09.10.2023 14:10:40
Příloha č. 4 ZD - Výkaz výměr (závazný dokument) 169.05 KB 09.10.2023 14:10:40
Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo (závazný dokument) 78.52 KB 09.10.2023 14:10:40
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace (závazný dokument) 64.78 MB 09.10.2023 14:10:40
Příloha č. 7 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky (vzorový dokument) 75.50 KB 09.10.2023 14:10:40
Příloha č. 8 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení (závazný dokument) 439.96 KB 09.10.2023 14:10:40
Příloha č. 9 ZD - Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument) 60.50 KB 09.10.2023 14:10:40
Příloha č. 10 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument) 395.22 KB 09.10.2023 14:10:40
Příloha č. 11 ZD - Čestné prohlášení ke střetu zájmů (vzorový dokument) 27.11 KB 09.10.2023 14:10:40


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 453.45 KB 14.03.2024 09:42:53


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv - smlouva 42.49 KB 29.02.2024 14:02:38


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01 3.41 MB 23.10.2023 13:46:39
Protokol otevírání obálek 379.98 KB 21.11.2023 09:43:55


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SPORT Construction a.s. 27752771 Zařazen Česká republika Ne 15 938 965,33 bez DPH
- s DPH
EUROGREEN CZ s.r.o. 64651959 Zařazen Česká republika Ne 14 794 666,60 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
EUROGREEN CZ s.r.o. 64651959 2024 14 794 666,60 bez DPH
17 901 546,59 s DPH
- bez DPH
- s DPH