Autorský dozor stavby Rekonstrukce kulturního domu
Město Zábřeh

Informace

Název veřejné zakázky
Autorský dozor stavby Rekonstrukce kulturního domu
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000004
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.12.2023 14:03:20
Lhůta pro podání nabídek
21.12.2023 09:30:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění autorského dozoru projektanta podle § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění při realizaci stavby Rekonstrukce kulturního domu. Součástí autorského dozoru je i případné vyhotovení výkresů, souvisejících s případnými změnami stavby, iniciovanými zhotovitelem stavby, příkazcem, případně technickým dozorem stavby tak, aby pokud možno nebyla narušena plynulost výstavby. Podrobné podmínky zakázky upravuje příkazní smlouva, která je přílohou výzvy.

Předpoklad doby realizace stavby je 12 měsíců.

Projektant, který zpracoval projektovou dokumentaci, nemá zájem autorský dozor provádět a spolupracovat ve fázi realizace stavby. Autorská práva k projektové dokumentaci má zadavatel ošetřena.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
650 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01, Zábřeh
Česká republika

Ing. Kateřina Krejčí
katerina.krejci@muzabreh.cz
+420 583468262
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/50048/summary
Kontaktní údaje
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01, Zábřeh
Česká republika

Ing. Kateřina Krejčí
katerina.krejci@muzabreh.cz
+420 583468262
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
06.02.2024
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Zábřeh
IČO
00303640
DIČ
CZ00303640
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 510/6
789 01, Zábřeh
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2023-042727
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00303640

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 955.47 KB 06.12.2023 14:03:20
Příloha 1 - formuláře zakázky 25.11 KB 06.12.2023 14:03:20
Příloha 2 - projektová dokumentace 1. část 69.20 MB 06.12.2023 14:03:20
Příloha 2 - projektová dokumentace 2. část 84.05 MB 06.12.2023 14:03:20
Příloha 3 - smlouva 43.33 KB 06.12.2023 14:03:20
Příloha 4 - tabulka nabídkové ceny 11.66 KB 06.12.2023 14:03:20
Příloha 5 - požadavky na elektronickou komunikaci 20.26 KB 06.12.2023 14:03:20


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 732.08 KB 18.12.2023 13:02:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Uschemer s.r.o. 27768180 Zařazen Česká republika Ne 456 000,00 bez DPH
551 760,00 s DPH
Ing. arch. Petr Doležal 73235555 Zařazen Česká republika Ne 456 000,00 bez DPH
551 760,00 s DPH
Atelier 99 s.r.o. 02463245 Zařazen Česká republika Ne 1 840 800,00 bez DPH
2 227 368,00 s DPH
Ing. Petr Pohl 02781701 Zařazen Česká republika Ne 649 800,00 bez DPH
786 258,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Uschemer s.r.o. 27768180