Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Česká Lípa (dodávka)
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Česká Lípa (dodávka)
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000029
Evidenční číslo VZ
Z2023-058547
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.12.2023 14:26:41
Lhůta pro podání nabídek
19.01.2024 09:55:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Česká Lípa“ registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/11/22_014/0000679.

Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1 a 4.2 Zadávací dokumentace. Tyto kapitoly popisují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. Zakázka je členěna na tyto části, je umožněno dílčí plnění.

Předmět plnění bude spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního pro-gramu Životní prostředí 2021-2027.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
8 635 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/50739/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 415.74 KB 21.12.2023 14:26:41
Příloha č.1 - tabulka cen 30.00 KB 21.12.2023 14:26:41
Příloha č.2 - tabulka pro prokázání splnění technických požadavků dodávek 13.38 KB 21.12.2023 14:26:41
Příloha č.2a - schéma pásového dopravníku 308.18 KB 21.12.2023 14:26:41
Příloha č.3 - prohlášení kvalifikační předpoklady 36.00 KB 21.12.2023 14:26:41
Příloha č.4 - krycí list 39.50 KB 21.12.2023 14:26:41
Příloha č.5a - vzor smlouvy dekontaminační jednotka 98.50 KB 21.12.2023 14:26:41
Příloha č.5b - vzor smlouvy pásový dopravník 97.50 KB 21.12.2023 14:26:41
Příloha č.6 - prohlášení k podmínkám zadávací dokumentace 30.50 KB 21.12.2023 14:26:41
Příloha č.7 - seznam významných dodávek 42.50 KB 21.12.2023 14:26:41
Příloha č.8 - ČP společenská odpovědnost 20.37 KB 21.12.2023 14:26:41
Příloha č.9 - čestné prohlášeni ve vztahu k ruským_Běloruským subjektům 58.50 KB 21.12.2023 14:26:41
Příloha č.10 - požadavky na elektronickou komunikaci 33.01 KB 21.12.2023 14:26:41


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o zrušení ZŘ 213.87 KB 06.02.2024 15:19:27


1. část - ČÁST 1 - Dekontaminační jednotka

Název časti
ČÁST 1 - Dekontaminační jednotka
Stav části
1
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
06.02.2024

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zprava zadavatele 291.32 KB 06.02.2024 15:18:33


2. část - ČÁST 2 - Pásový dopravník

Název časti
ČÁST 2 - Pásový dopravník
Stav části
2
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
06.02.2024

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zprava zadavatele 291.32 KB 06.02.2024 15:18:58