Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2024
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2024
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000105
Evidenční číslo VZ
Z2023-057959
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.12.2023 10:43:02
Lhůta pro podání nabídek
22.01.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na dvě (2) samostatné části, a to Část 1 a Část 2.
Předmětem plnění jednotlivých částí jsou dodávky kolejových konstrukcí pro opravy a modernizaci tramvajových tratí. Bližší specifikaci předmětu plnění naleznete mj. v Příloze č. 1 ZD Návrhu Kupní smlouvy, vč. příloh pro Část 1 a v Příloze č. 14 ZD Návrhu Kupní smlouvy, vč. příloh pro Část 2, zejména pak v Příloze č. 1 Smlouvy - Technická specifikace pro Část A (Příloha č. 2 ZD) a pro Část B (Příloha č. 15 ZD).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
10 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/50350/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Přílohy č. 1 až 13 ZD pro Část 1 2.71 MB 18.12.2023 10:43:02
Přílohy č. 14 až 23 ZD pro Část 2 1.73 MB 18.12.2023 10:43:02
Příloha č. 24 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci společná pro Část 1 a Část 2 83.59 KB 18.12.2023 10:43:02
Zadávací dokumentace 2.03 MB 18.12.2023 10:43:02


1. část - Kolejové konstrukce pro opravy tramvajových tratí 2024 - Část 1

Název časti
Kolejové konstrukce pro opravy tramvajových tratí 2024 - Část 1
Stav části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Kolejové konstrukce pro modernizaci tramvajových tratí 2024 - Část 2

Název časti
Kolejové konstrukce pro modernizaci tramvajových tratí 2024 - Část 2
Stav části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty